Webinarium Unum Życie: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Ostatnio informowaliśmy o tym, że doktoranci mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie. Znamy już termin webinarium przygotowanego specjalnie dla Was przez przedstawicieli firmy UNUM! 27 maja 2020 r. godz. 12.00 na platformie Zoom, będziecie mogli uzyskać wszystkie informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Poniżej jest link do webinarium.

Unum Życie: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (webinar)
Time: May 27, 2020 12:00 PM Warsaw
https://zoom.us/j/92011306867
Meeting ID: 920 1130 6867

Już teraz możecie zapoznać się z materiałem promocyjnym oraz dokumentami, które należy złożyć, by zostać objętym ubezpieczeniem. W pliku Uniwersytet Adama Mickiewicza … znajdziecie informacje szczegółowe o wariantach, kwotach składek, co obejmuje ubezpieczenie. By dołączyć do ubezpieczenie musie wypełnić wniosek oraz oświadczenie, a następnie złożyć je osobiście w p. 310, 312 lub 313 w Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1).

Serdecznie zapraszamy na webinarium i do zobaczenia!

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla doktorantów

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Mamy dla Was kolejną wspaniałą wiadomość! Dzięki wielomiesięcznym staraniom Samorządu Doktorantów, przy współpracy z Prorektorami prof. Tadeuszem Wallasem i prof. Ryszardem Naskręckim oraz Panią Kanclerz Marią Buzińskiej doktoranci mogą być włączeni do ubezpieczenia grupowego UNUM na takich samych zasadach jak pracownicy Uniwersytetu. Do ubezpieczenia można przystąpić już od 1 czerwca br. Opłaty za składkę na ubezpieczenie będą pobierane i opłacone przez Uniwersytet ze stypendium.

Planowane jest webinarium – spotkanie informacyjne poprzez platformę Zoom z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej UNUM, byście mogli uzyskać wszystkie informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. (Czekamy na potwierdzenie terminu, stworzymy wydarzenie na tę okoliczność.)  

Już teraz możecie zapoznać się z materiałem promocyjnym oraz dokumentami, które należy złożyć, by zostać objętym ubezpieczeniem. W pliku Uniwersytet Adama Mickiewicza … znajdziecie informacje szczegółowe o wariantach, kwotach składek, co obejmuje ubezpieczenie.

By przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić (dokumenty poniżej) wniosek o przystąpieniu do ubezpieczenia (można go złożyć online, szczegóły w ulotce) oraz oświadczenie o potrącaniu składek ze stypendium, które należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów (p. 310, 312 i 313), a kopię przesłać skanem do sekretariatu studiów doktoranckich. Jeżeli chcecie objąć ubezpieczeniem swojego/swoją partnera życiowego/ partnerkę życiową- musi wypełnić oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, a ten dokument wraz z oświadczeniem o potrącaniu składek należy złożyć w Dziale Płac i Stypedniów.
Dostarczenie tych dokumentów do Działu Płac i Stypendiów jest niezbędne, by objęto Was ubezpieczeniem na życie!

Ważne: w tym momencie, do ubezpieczenia na takich samych zasadach jak pracownicy, mogą  przystąpić wyłącznie doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie (taki był wymóg towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Uniwersytet ma podpisaną umowę). Jednocześnie pragniemy poinformować, że Samorząd Doktorancki, podobnie jak w roku ubiegłym prowadzi działania na rzecz zwiększenia odsetka doktorantów otrzymujących stypendium! W ubiegłym roku nasze działania doprowadziły do zwiększenia tego odsetka, a także podwyżki stypendium podstawowego.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w działania, które umożliwiły przystąpienie społeczności doktorantów do planu ubezpieczeniowego dla pracowników. To wspaniały przykład jakie efekty może przynieść konsekwentna współpraca z władzami Naszego Uniwersytetu!

Bądźcie zdrowi!

Nowy termin umarzania i zamykania przewodów otwartych przed 30.04.2019r.

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy otworzyli przewód doktorski przed końcem kwietnia zeszłego roku. Wedle zapisu w ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku, osoby takie powinny zakończyć przewód do 31 grudnia 2021 roku, po tej dacie miały być one umarzane lub zamykane. Jednakże, przez wzgląd na pandemię, 16 maja weszła w życie „Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” (link niżej). Jak wynika z jej art. 35, punktu pierwszego, termin na zakończenie przewodów został przesunięty na 31 grudnia 2022 r.!
(https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/T/D20200875L.pdf)

Te zmiany to efekt działań Krajowej Reprezentacji Doktorantów, za co dziękujemy !

Wykorzystajcie ten czas owocnie