Nabór wniosków o stypendium im. dr. J. Kulczyka

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 28 maja 2021 r.

Niezbędne dokumenty oraz szczegóły znajdziecie poniżej w załącznikach.

Szczepionki SARS-CoV-2

Informujemy, że istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw SARS-CoV-2 od drugiej połowy maja mi. in. dla doktorantów.

Zgłoszenia od chętnych zbierane będą do 2 maja za pomocą formularza dostępnego w wewnętrznej sieci UAM – intranecie: https://forms.office.com/r/rGBVijTdDf Jeszcze nie wiadomo, jaka szczepionka podawana będzie chętnym – wszystko zależeć będzie od dostępności poszczególnych preparatów.

W drugiej połowie maja na UAM rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników UAM niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów, studentów i członków rodzin powyższych grup. Uczelnia skorzysta z niedawno uchwalonych przepisów umożliwiających utworzenie punktów szczepień w zakładach pracy. Utworzone mają zostać dwa punkty w Poznaniu: w wybranym budynku UAM w centrum oraz na kampusie Morasko. Uczelnia szacuje, że dziennie uda się zaszczepić ponad tysiąc osób.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:  https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Komunikat-dot.-szczepie%C5%84-przeciw-COVID-19.aspx

https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Komunikat-dot.-szczepie%C5%84-przeciw-COVID-19.aspx