Stypendia Fundacji UAM dla wybitnych młodych naukowców

Zapraszamy do aplikowania od 1 października br.programu stypendialnego Fundacji UAM dla doktorantów, którzy wyróżniają się wybitnym dorobkiem naukowym. Flagowy program stypendialny Fundacji UAM, po rocznej przerwie wraca w nowej odsłonie. O stypendium mogą ubiegać się doktoranci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe. Laureaci, których badania wyróżniają się innowacyjnością oraz potencjałem wdrożeniowym, otrzymają stypendium w wysokości 20 000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Szczegóły w linku: https://fuam.pl/pl/stypendia-fundacji-uam-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow/