Wyniki stypendium naukowego Rektora w 2022 roku

Doktorantki i doktoranci rekomendowani do „jednorazowego” stypendium naukowego Rektora w 2022 r. za wybitne osiągnięcia publikacyjne (w 2021 r.):

 • Berdowicz Ewelina (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych);
 • Artur (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Galewska Karolina (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Wieczorek Emilia (Wydział Studiów Edukacyjnych);
 • Mijalski Michał (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa);
 • Szulc Krzysztof (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Durska Alicja (Wydział Biologii);
 • Wełnic Mikołaj (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych);
 • Michalska Aleksandra (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych);
 • Adamczewski Jakub (Wydział Studiów Edukacyjnych);
 • Kowala Michalina (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych);
 • Buczak Mikołaj (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Świerkowska-Kobus Dagmara (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Ptaszyńska Karolina(Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Srarodvorskai Ekatarina (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Ejsmont Aleksander (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Sobczak Izabela (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Qiu Qihang (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych);
 • Kurpik Gracjan (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Walkowiak Adrian (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych).

Serdecznie gratulujemy!