Materiały

Dla wszystkich doktorantów

Ustawa 2.0 i przepisy przejściowe

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: strona oraz bezpośrednio: PDF.

Co jeśli nie zdążę zamknąć przewodu przed 31 grudnia 2021 r.?

Uchwała dotycząca zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty (link do PDF-a):

§ 4
Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed 1 października 2019 roku, mogą zostać zwolnione z opłaty na zasadach określonych w niniejszej uchwale, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2024 roku.

Dla przedstawicieli samorządu

Zarządzanie tą stroną: http://phd-2020.home.amu.edu.pl/wp-admin

Zarządzanie WordPressem na koncie phd[at]amu.edu.pl (w tym ta strona, instancja WordPressa i baza danych): https://panel.home.amu.edu.pl/Strona/System/Zaloguj

Zarządzanie domenami: https://ci.amu.edu.pl/uslugi/hosting