Protokoły

Protokoły do 2020/2021

Prezydium Sejmiku Doktorantów

2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016


2014/2015


Sejmik Doktorantów

2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016


2014/2015


2012/2013


2011/2012


Uczelniana Rada Doktorantów

2012/2013


2011/2012


Najnowsze wpisy

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Doktorantki i Doktoranci,

jak wiecie, wzorem poprzedniego roku staraliśmy się o zwiększenie liczby oraz kwoty stypendium doktoranckiego. Przekazujemy Wam kolejne wiadomości od Jego Magnificencji w sprawie zwiększenia ilości i kwoty stypendium doktoranckiego dla doktorantów ze studiów doktoranckich. Otóż kwota stypendium doktoranckiego zostanie zwiększona do kwoty 2 104 zł (i tym samym zostanie zrównana z kwotą netto stypendium otrzymywaną w szkole doktorskiej) od 1 października 2020 r.

Niestety nie otrzymaliśmy zgody na zwiększenie ilości przyznawanych stypendiów doktoranckich dla doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich w trybie stacjonarnym.

W załączeniu przekazujemy pismo Jego Magnificencji Rektora, któremu pragniemy serdecznie podziękować za częściowe przychylenie się do naszej prośby.

  1. Wydłużenie okresu otrzymywania stypendium dla doktorantów IV roku Dodaj komentarz
  2. Ubezpieczenie na życie- uzupełnienie dokumentów Dodaj komentarz
  3. List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów Szkoły Doktorskiej Dodaj komentarz
  4. List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów studiów doktoranckich Dodaj komentarz
  5. Webinarium Unum Życie: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie Dodaj komentarz
  6. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla doktorantów Dodaj komentarz
  7. Nowy termin umarzania i zamykania przewodów otwartych przed 30.04.2019r. Dodaj komentarz
  8. Strona migruje Dodaj komentarz