Regulamin

8 października 2021 r. wchodzi w życie nowy regulamin Samorządu Doktorantów UAM:

Uchwała nr 30/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM


Uchwała nr 80/2006 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zgodności regulaminu samorządu doktorantów UAM

Uchwała nr 80/2006
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie zgodności regulaminu samorządu doktorantów UAM
§1

Na podstawie § 166, w związku z § 161 ust. 3, Statutu UAM Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stwierdza zgodność regulaminu samorządu doktorantów UAM, a stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, ze statutem Uniwersytetu z wyjątkiem § 79 ust. 3 oraz § 80 ust. 3.

§2

Uchwała Senatu UAM wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
Prof. dr hab. Stanisław Lorenc