Zaproszenie na spotkanie z Prorektorem UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysławem Wojtaszkiem i dr Joanną Farysej – p.o. kierownika biura ID-UB

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Samorząd Doktoratów UAM 20.05.2021 o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online z Prorektorem UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysławem Wojtaszkiem i dr Joanną Farysej – p.o. kierownika biura ID-UB. Celem spotkania jest przedstawienie doktorantom możliwości, jakie daje ID-UB – materialnego wsparcia badań naukowych oraz jak z niego skorzystać.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://m.facebook.com/events/140744871371388?acontext=%7B%22source%22%3A%2298%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zapraszamy na wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Plagiat i autoplagiat – naruszenie dobrych praktyk akademickich, który poprowadzi dr Agnieszka Raubo – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. rzetelności naukowej. Wykład jest organizowany przez Poznańskie Porozumienie Doktorantów i odbędzie się w najbliższą środę (19.05.2021), tj. 19.05 o godz. 16:00.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/133112012194506

Link do wykładu online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVlMzk1MmItMmRjNy00NzFjLTg3MjAtMThhNmFjZGRmMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22c4de14df-bc54-42c4-a50c-da72a84f0f1c%22%7d

Nabór wniosków o stypendium im. dr. J. Kulczyka

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 28 maja 2021 r.

Niezbędne dokumenty oraz szczegóły znajdziecie poniżej w załącznikach.

Szczepionki SARS-CoV-2

Informujemy, że istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw SARS-CoV-2 od drugiej połowy maja mi. in. dla doktorantów.

Zgłoszenia od chętnych zbierane będą do 2 maja za pomocą formularza dostępnego w wewnętrznej sieci UAM – intranecie: https://forms.office.com/r/rGBVijTdDf Jeszcze nie wiadomo, jaka szczepionka podawana będzie chętnym – wszystko zależeć będzie od dostępności poszczególnych preparatów.

W drugiej połowie maja na UAM rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników UAM niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów, studentów i członków rodzin powyższych grup. Uczelnia skorzysta z niedawno uchwalonych przepisów umożliwiających utworzenie punktów szczepień w zakładach pracy. Utworzone mają zostać dwa punkty w Poznaniu: w wybranym budynku UAM w centrum oraz na kampusie Morasko. Uczelnia szacuje, że dziennie uda się zaszczepić ponad tysiąc osób.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:  https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Komunikat-dot.-szczepie%C5%84-przeciw-COVID-19.aspx

https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Komunikat-dot.-szczepie%C5%84-przeciw-COVID-19.aspx

Szczepionki SARS-CoV-2

Otrzymaliśmy informację, że wszyscy doktoranci mają zostać zapisani do systemu POLon. Oznacza to, że niezależnie od trybu i roku studiów doktoranckich jest możliwość uzyskania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Formularz z zapisami jest aktywny tylko do 23.59 dzisiaj: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkmhEjKX37mFFlFxIN-rA9uBUMDFXMk03QkZaT1VLQlZKTjBLS0k3NFBNVS4u%26fbclid%3DIwAR1mHgVmcG8DHfBXeXk3jGTGJl2EmpDDh2Q0wV_mEI7SOngm99o1BzuMH0M&h=AT1D_CU4B-8k4pY86HQVrXqHnMnlZPcaAe2yW5k-wd6mb37u9VdvO0RCf3fsS6eg-H1JhciIpq8y5ApaxGxicdQRxefDKwQ_87OuTVf79RwKsUzrFzX0nRFPvBJPWmRSZuCj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1HRQgmWxG3xGV5oB7LGSLv2RpzbzDMCBVuph4WZ9dTY1TooIzWw7q8olixHQhUdljZ9avESI2NQVTkMbLNM_udeyw8enVXW15xjGeUTRM8n9niFAOOs-2NJFLQopwuRhlw2RGWQR5VOSldX7aGIxMXS9_3jSukfOCvQxV2DFcP7w

Zachęcamy też do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowej Reprezentacji Doktorantów:

Szczepionki SARS-CoV-2https://www.facebook.com/KRDedupl/posts/5022518937820903?cft[0]=AZXWLlPPf3f8W3SF-l_ZqP8HciQjQ6k_2sBgxSNtu9Ntee8RBVyawaBHEwDe1pX08RZSnpKzaNzgRRq1fE0d6ZKtDUcgmA93oDtLbzYGL6OTc9fhNcH54SJb8kop-8pDLF4DSQF-DjFUp1ZsqGEbqhdztJ48XaT69EGH_iZJIFau8R-SvPykJIiu91VtFC68F2o&tn=R]-R

Zaproszenie na „Koncert Noworoczny”

Zapraszamy serdecznie całą społeczność Doktorantek i Doktorantów UAM na koncert noworoczny! Nie ukrywajmy, 2020 rok obfitował w wiele niepewności i wyzwań. Sprawmy, aby początek nowego roku był wyjątkowy i warty zapamiętania. Z tej okazji przygotowaliśmy wspaniały Koncert Noworoczny, który odbędzie się 25.02 o godz. 18.00. Wydarzenie odbędzie się online. Niesamowita muzyka filmowa oraz otoczenie naszej Alma Mater podkreślą doniosłość wydarzenia. Link do wydarzenia na platformie MS Teams zostanie udostępniony wkrótce.

Nabór przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich

Trwa nabór do Rad Szkół Doktorskich. W związku z nadchodzącą reorganizacją Szkoły Doktorskiej UAM i utworzeniem pięciu odrębnych szkół doktorskich, Sejmik Doktorantów UAM będzie miał prawo do wybrania pięciu przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich, po jednym do Rady każdej ze szkół:1) Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze,2) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,3) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,4) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych,5) Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych.Doktorantów I i II roku, którzy chcieliby reprezentować nasze środowisko w tych Radach zachęcamy do rejestrowania swoich kandydatur przez formularz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Formularz będzie aktywny do środy 3 lutego br. do godziny 23:59.Do zadań rady szkoły doktorskiej należy w szczególności:1) opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;2) dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;3) wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;4) dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;5) wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;6) określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;7) ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu z dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.

ZASADY I KRYTERIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Doktorantki i Doktoranci, zgodnie ze złożoną obietnicą, pragniemy przedstawić wam zasady i kryteria oceny śródokresowej. Podczas gdy zasady są jednakowe dla całej Szkoły Doktorskiej, kryteria są różne w zależności od dziedziny i dyscypliny. Szczegółowe wytyczne znajdziecie pod adresem: https://amu.edu.pl/doktoranci/zasady-oceny-srodokresowej-w-szkolach-doktorskich.

Szkolenie „Jak przygotować dobry wniosek do NCN”

Piątek, 5 lutego 2021 o 11:30 UTC+01 – 12:30 UTC+01   Szkolenie dla doktorantów dedykowane przygotowaniu wniosku do konkursu NCN Preludium   Szkolenie na platformie Teams poprowadzi kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska   Wszystkie szkolenia będą odbywały się w zespole Oferta konkursowa 2021 [poprzednia nazwa Oferta konkursowa jesień 2020].   Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o kontakt mailowy: annsta4@amu.edu.pl   Jeśli są już Państwo członkiem w/w zespołu wystarczy dołączyć do wybranego wydarzenia w kalendarzu.

How to prepare a good project proposal?

Piątek, 5 lutego 2021 o 13:00 UTC+01 – 14:30 UTC+01 A seminar for PhD students willing to prepare Preludium project proposal   The seminar will be led by dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska – the Head of the Grant Application Support   The seminar will be available for the members of the Oferta konkursowa 2021 team (MS Teams).   To join the team, contact dr Stachowiak -Szrejbrowska annsta4@amu.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”

Serdecznie zapraszamy Doktorantów i Doktorantki do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”, który otrzymał dofinansowanie w jesiennej edycji konkursu Kowadło 2.0. Jest to cykl warsztatów skierowany do całej społeczności akademickiej.Przesyłamy Państwu link do aplikacji MS Teams, gdzie odbywać się będą poszczególne webinary oraz plakat ze szczegółowym harmonogramem zaplanowanych warsztatów.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5MGU2YjctMjAxMC00YThlLWJlZTMtOTkyZGMyNzEyNWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22b90ed450-4787-4d6b-b0d3-b4137b12eee9%22%7d

Bardzo liczymy na Państwa obecność!